Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

10:45
7625 cc6a 500

yesdontassignmeyours:

Nocturnal Animals

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
10:45
7629 1e57 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
impressive
10:31
9465 216b
Reposted fromosaki osaki viaszydera szydera

March 24 2017

impressive
21:04


Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viatwice twice
21:04
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viatwice twice
impressive
21:04
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
impressive
20:19

March 23 2017

impressive
20:02
2264 878e 500
Reposted fromsunlovers sunlovers viabrzask brzask
impressive
19:58
Kobiety udają orgazmy, mężczyźni udają całe związki
— pokolenie ikea
Reposted frombadgal badgal viathatwasntadream thatwasntadream

March 21 2017

impressive
21:34
1613 e6c0
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaszydera szydera
impressive
21:34
impressive
21:34
21:13
5707 e76d 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaszydera szydera
impressive
21:13
4320 55d6 500
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera
impressive
21:13
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
impressive
11:56
11:56
9397 4907 500

exceptionals:

im the one deliberately killing the conversation

Reposted fromerial erial viaszydera szydera
impressive
11:55
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
impressive
11:55
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
impressive
11:54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl