Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

impressive
22:33
5625 d3c5
22:07
8188 d85e 500
Reposted fromzaptains zaptains viaszydera szydera
impressive
09:28
Reposted fromgarstki garstki viapoppyseed poppyseed
impressive
09:28
5434 71ba
impressive
09:28
3342 4dc6
impressive
09:28
1680 2724
Reposted frommyrla myrla viamymindneversleeps mymindneversleeps

December 02 2017

17:02
impressive
17:02
impressive
17:02
0658 aa3c 500
Znalezione...
Reposted fromlilikoi lilikoi viaszydera szydera
impressive
17:00
Future career
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaszydera szydera
impressive
16:53
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viaszydera szydera
impressive
16:53
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaszydera szydera

November 28 2017

impressive
18:45
Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaszydera szydera
impressive
18:41
impressive
18:40
1219 02a2 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
impressive
18:36
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viathatwasntadream thatwasntadream
impressive
18:36
Reposted fromFlau Flau viamymindneversleeps mymindneversleeps
impressive
18:36
0113 ba05
Reposted fromtfu tfu viamymindneversleeps mymindneversleeps
impressive
18:35
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viatwice twice
impressive
18:33
Wszystko wiesz (...) Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko zrozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne, nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców.
— Marek Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl