Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

impressive
17:24
Pytanie: Jak nazwać uczucie, kiedy ktoś po długim czasie rozłąki daje Ci szansę na rozpoczęcie czegoś nowego, i dzielenia się swoją miłością, bycia razem i po prostu wspierania się, a w późniejszym czasie z perspektywy dni, zmienia zdanie średnio co parę godzin? Odpowiedź: Ponowne wyrwanie i podeptanie serca.
[A ja obiecałam sobie, że więcej Ci się nie dam zranić, co Ty odpierdalasz serce?]
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
impressive
17:23

Trzy godziny temu bardzo ładnie mi wytłumaczyła, powolnymi, wielokrotnie złożonymi zdaniami, że krzywdzimy się nawzajem, że tkwi między nami jakiś podstawowy konflikt

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 17 2017

impressive
13:55
impressive
13:55
1527 46c0 500
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 16 2017

impressive
14:47
14:43
impressive
14:43
8087 d054 500
Reposted fromflesz flesz viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

October 15 2017

impressive
10:01
8702 94ee 500
Reposted fromoutoflove outoflove viajointskurwysyn jointskurwysyn
impressive
09:59
9133 efd6
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaszydera szydera
impressive
09:58
impressive
09:58
7843 2b74
Reposted fromeklerrka eklerrka viaszydera szydera
09:57
2426 8083
Reposted fromnudes nudes viaszydera szydera
09:57
4853 6044
Reposted fromhawke hawke vianiiks niiks

October 14 2017

12:38

October 13 2017

impressive
20:29
 Nie ma przyjaźni po rozstaniu. Zrywam z Tobą, ale zostańmy przyjaciółmi. Brzmi tak samo jak - Twój pies zdechł, ale możesz go sobie zatrzymać. 
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viathatwasntadream thatwasntadream
18:15
2897 119b 500

October 12 2017

21:02
9936 abfc 500

October 10 2017

impressive
21:31
Lubimy wspominać, rozpamiętywać, dzielić włos na czworo. „Dlaczego mi się to przytrafiło?” Po prostu przytrafiło, chuj wie dlaczego, tego nie zmienisz. „Co pomyślą o mnie inni?” Inni o tobie nie myślą. 
— Pokolenie Ikea
Reposted fromaletodelio aletodelio viaszydera szydera
impressive
14:25
6230 06b6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 08 2017

13:31
5511 69f6
warte miliona repostów.
Reposted fromidiod idiod viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl