Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

impressive
14:58
7147 b702
Reposted fromuoun uoun viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
impressive
14:58
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk
impressive
08:18
Reposted fromgruetze gruetze viatwice twice
08:18
0095 a750

You are what you drink

Reposted fromkinkdaddymink kinkdaddymink viatwice twice
08:18
impressive
08:17

April 28 2017

impressive
15:00
Reposted fromgruetze gruetze viaszydera szydera

April 26 2017

impressive
22:28
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"
impressive
22:21
7127 a108
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
impressive
22:21
Czasami na swojej drodze spotykasz osobę, której nie należy wkurwiać. To ja.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaszydera szydera

April 25 2017

impressive
08:58
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"

April 23 2017

impressive
19:23
7723 217d 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viaszydera szydera

April 22 2017

impressive
16:05
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viathatwasntadream thatwasntadream
16:03
15:48
6680 2c9d
impressive
15:36
9818 cdff 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viathatwasntadream thatwasntadream
impressive
15:29
impressive
15:23
Było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów.
— J. Żulczyk
08:30
8021 536b 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viaszydera szydera
impressive
08:14
Reposted fromtwice twice vialoveisnobigtruth loveisnobigtruth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl