Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

impressive
13:19
0380 53a4
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir
impressive
13:14
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromlovvie lovvie viamymindneversleeps mymindneversleeps
impressive
13:14
Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viamymindneversleeps mymindneversleeps
impressive
13:14
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir
impressive
13:06
4648 7ba3 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
impressive
13:06
impressive
13:01
4472 93d7 500
Reposted fromtfu tfu viamefir mefir
impressive
12:58
8175 d74d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
impressive
12:58
8179 fbce 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
impressive
12:58
5293 c472
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
impressive
12:58

February 13 2019

impressive
12:49
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka viamefir mefir
impressive
12:49
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamefir mefir
impressive
12:47
0380 53a4
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir

February 12 2019

impressive
19:58
    Często ludzie wybaczają innym, tylko po to aby tamci wciąż byli cząstką ich świata.
     
— julkiii.photoblog.pl
Reposted fromwelovekate welovekate viamefir mefir
impressive
19:57
3750 5a06 500
Reposted fromSardion Sardion viamefir mefir
impressive
19:57
Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych a łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym.
— Fryderyk Nietzsche
impressive
19:57
6809 9612 500
impressive
19:57
Nie znasz mnie. Psuję rzeczy. I nie da się ich potem naprawić
— Sarah Linden
Reposted fromkyte kyte viamymindneversleeps mymindneversleeps
13:55
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl