Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

impressive
23:00
Jak to się dzieje, że niektórzy nigdy nie klną? W zdaniach jest tyle przerw, gdzie po prostu musi się wstawić "kurwa". Powiem wam, że najbardziej to mi imponują prezenterzy wiadomości. Gdybym to ja czytał, to by brzmiało mniej więcej: "I, kurwa, skierowali samolot, chuje wyjebane, prosto w World Trade, kurwa, Center". Bo czy, będąc człowiekiem, w ogóle da się inaczej?
— Nick Hornby
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
impressive
22:58
8523 a24d 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera

September 20 2018

impressive
20:35
Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja te lekcje mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu mam poczcie, że na wszystko sama zapracowałam. Że, gdyby coś się wydarzyło mogę "wstać od stołu" w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej.
— Maja Bohosiewicz o niezależności kobiet
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
impressive
20:35
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
impressive
20:35
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
impressive
20:32

September 17 2018

15:24
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viaszydera szydera
impressive
15:23

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
impressive
15:22
9899 a712
Reposted fromseaweed seaweed viaszydera szydera
impressive
15:22
8957 6e14
Reposted fromLarryGreenSky LarryGreenSky viaszydera szydera
impressive
15:20
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt viaszydera szydera
impressive
15:20
Xavier Dolan by Shayne Laverdière
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
impressive
14:42
6092 41de
impressive
14:42
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
impressive
14:28
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromkrn krn viamymindneversleeps mymindneversleeps

September 13 2018

impressive
12:48
0420 3c93
Reposted fromGIFer GIFer viajointskurwysyn jointskurwysyn
impressive
12:48
"A może to ona była moją wielką miłością" - myślę teraz. "Może po prostu byłem za głupi, żeby to zrozumieć".
— Jakub Żulczyk "Wzgórze Psów"
impressive
12:47
0031 9382
Reposted frompesy pesy viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 11 2018

impressive
22:12
9088 4949
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
impressive
22:09
3440 8f5e 500
Reposted fromtfu tfu vianiiks niiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl