Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

impressive
15:53
Na szczęście istnieje granica cierpienia, za którą człowiek obojętnieje.
— Magdalena Niedźwiedzka

July 16 2019

impressive
19:07
Niektórzy przyjaciele są jak nasze ulubione swetry. Przeważnie wolimy T-shirty i bluzki. Ale sweter zawsze jest pod ręką, w głębinach szafy, wygodny, znajomy i gotowy ogrzać nas w pochmurny dzień.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
impressive
19:05
9598 92dd 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamefir mefir
impressive
19:04
YAY! I LOVE IT <333
impressive
19:03
7030 0fe2 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viamefir mefir
impressive
19:03
1326 d1ef 500
Reposted frommakle makle viamefir mefir
impressive
19:03
9830 dd9b
Reposted frommartrol martrol viamefir mefir
impressive
19:03
1272 44e8 500
Reposted fromteijakool teijakool viamefir mefir
impressive
19:03
9156 0b9d 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viamefir mefir

July 15 2019

impressive
18:42
7718 06a8 500
I tak...
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viamefir mefir
impressive
18:42
Reposted frompsychedelix psychedelix viamefir mefir

July 11 2019

impressive
15:13
6441 0aa1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamefir mefir
impressive
15:13
3921 d3b6 500

Léon (1994)

July 05 2019

impressive
17:32
2360 5438 500
Reposted fromnutt nutt viajointskurwysyn jointskurwysyn
impressive
12:15
7361 0599 500
Reposted frompampunio pampunio viaretaliate retaliate
impressive
12:15
Isn't Voldemort cute? I can't take him Sirius any more (pun inteded)...
Reposted fromhogwarts hogwarts

July 02 2019

impressive
15:19
9339 cfe1
Reposted fromhagis hagis viaretaliate retaliate

June 26 2019

impressive
22:10
Reposted fromshakeme shakeme
impressive
22:10
Reposted fromshakeme shakeme

June 25 2019

impressive
22:38
9612 f4f9
Reposted fromcalifornia-love california-love viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl