Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

16:31
6037 b567 500
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
impressive
16:31
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromobliviate obliviate viaszydera szydera
impressive
16:31
5743 cea4 500
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera
impressive
16:31
1256 fcec 500
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viaszydera szydera
impressive
16:29
0267 915d 500
Reposted fromzciach zciach viapimpmyheart pimpmyheart
impressive
16:26


burritos
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon vianiiks niiks

May 21 2019

impressive
22:19
impressive
22:15
4014 8076
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
impressive
22:15
3888 5a96
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
impressive
22:10
3918 7a66 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
impressive
21:51
9274 6f16 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaszydera szydera
21:51
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
impressive
21:50
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego!
— Keanu Reeves
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
impressive
21:50

May 18 2019

impressive
10:15

May 17 2019

impressive
20:41
0824 fe0e
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaszydera szydera
impressive
20:41
7495 afb1
Reposted fromsarazation sarazation viaszydera szydera
20:40
9509 9455
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaszydera szydera
impressive
20:40
9160 fd90
Reposted fromglasswicc glasswicc viaszydera szydera
impressive
20:40
7238 ce23 500
Reposted frompunisher punisher viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl