Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

impressive
22:29
2200 ba3c 500
impressive
22:29
impressive
21:06
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce ostrożnie jak perłę i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci, zgubi. Potem, znacznie później, zostaniesz sam z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tę dziurę mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
Każdy ma tę małą lampkę, ten kryptonit. Ja też. Nigdy nie powinienem go nikomu pokazywać.
— Jakub Żulczyk " Ślepnąc od Świateł"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera
impressive
21:06

April 23 2018

impressive
22:20
3369 7558 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiiks niiks
impressive
22:18
3764 5a3c
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 22 2018

impressive
20:03
8026 a794
Reposted fromskins skins viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:16
5999 56eb 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 21 2018

impressive
15:38
impressive
15:37

-Jakim jest pan typem mężczyzny?
-Pani typem?
-Potwierdzam.

— Eric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
impressive
15:37
6476 d56e
impressive
15:37
0962 2128
impressive
15:36
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viapimpmyheart pimpmyheart

April 19 2018

impressive
22:57
impressive
22:57

April 17 2018

19:09
impressive
19:08
Znalezione obrazy dla zapytania peaky blinders happy or sadZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders happy or sadZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders i'll break your heartZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders i'll break your heart
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viajointskurwysyn jointskurwysyn
impressive
19:08
9369 ca95 500
Reposted from1923 1923 viajointskurwysyn jointskurwysyn
impressive
19:08
impressive
19:03
3176 1781
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl