Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

12:22
8679 8d7b

Showing off a hummingbird’s iridescent head

rotate the boy

Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling viashakeme shakeme
impressive
12:22
Reposted fromFlau Flau viashakeme shakeme
impressive
12:21
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viamefir mefir
12:20
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viamefir mefir
impressive
12:19
8699 50d6 500
Reposted fromteijakool teijakool viaszydera szydera
12:18
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viaszydera szydera
impressive
12:18
9773 be24 500
Reposted fromuoun uoun viatwice twice

August 01 2017

impressive
11:43
7542 495d
impressive
11:43
0107 b2d4
Reposted fromhole-love hole-love viajointskurwysyn jointskurwysyn
impressive
11:30
4614 ab40
impressive
11:29
11:27
impressive
11:26
0499 ca24

July 29 2017

impressive
22:07
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
impressive
11:42
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.


Mój mistrz
— Haruki Murakami – Koniec świata i hard-boiled wonderland
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaszydera szydera
impressive
11:41
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viathatwasntadream thatwasntadream

July 28 2017

impressive
22:09
9163 288e
impressive
22:09
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viathatwasntadream thatwasntadream
impressive
22:08
impressive
22:07
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl