Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

impressive
13:39
3665 c9b1
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaszydera szydera
impressive
13:38
impressive
13:38
6492 22b8 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaszydera szydera

January 21 2020

impressive
20:53
0096 e361
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme

January 20 2020

impressive
20:55
5073 5849
Reposted fromEtnigos Etnigos viarisky risky
impressive
20:54
impressive
20:54
impressive
20:54
8298 3b57 500
Reposted fromkarahippie karahippie viarisky risky
impressive
20:53
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir
impressive
20:52
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viamefir mefir
impressive
20:51
Były przyjaciel brzmi znacznie gorzej niż były chłopak czy była dziewczyna. O partnerach wiadomo, że niekoniecznie muszą zostać na zawsze. Wobec przyjaciół ma się jednak jakieś minimalne oczekiwania, że powinni zostać. Partnerom z reguły przynajmniej na początku nie mówi się o sobie od złej strony, więc ich szybka strata nie boli tak mocno. Przyjaciel z kolei już od początku zna nasze sekrety i słabe strony. Poza tym przyjaciele potrafią ofiarować lekarstwo na złamane serce. Kto ofiaruje lekarstwo, gdy oni odejdą?
— Julia Chudecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir
impressive
20:51
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska viamefir mefir
impressive
20:51
3850 9611 500
Reposted fromfeegloo feegloo viamefir mefir
impressive
20:50
8633 fc59
Reposted fromwerczi werczi viaszydera szydera
impressive
20:50
2574 04f2 500
Americans
Reposted fromKateAuditore KateAuditore viaszydera szydera

January 18 2020

impressive
08:58
9180 7585 500
impressive
08:57
5602 5034
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianadelle nadelle
impressive
08:57
0886 4ee5 500
Reposted fromnutt nutt vianadelle nadelle
impressive
08:55

January 13 2020

impressive
22:13
3189 d43c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl